Ställverksgolv

Tretum ställverksgolv en stark och flexibel lösning

Användningsområden: Hög och lågspänninngsställverk, Nät-, transformator och telefonväxelstationer, Kontrollrum mm.

Tretum ställverksgolv är mycket stabilt – även om samtliga golvplattor lyfts bort i samband med exempelvis service. Rejält tilltagen spännvidd mellan stödbenen gör det enkelt att installera, underhålla och förändra den tekniska utrustningen under golvplattorna. Golvytan är snygg, slitstark och lättstädad med standardgolvplatta i 38 mm spånskiva i högdensitetsutförande med ytbeläggning av praktiskt antistatiskt laminat. Golvplattorna kan även fås med alternativa ytbeläggningar som vinyl, linoleum, parkett eller gummimatta. Golvplattorna kan också levereras i stål eller andra material.

TEKNISK KONSTRUKTION
Golvet är uppbyggt kring ett prefabricerat stålstativ som skruvas ihop. Stativet består av profi lrör i dimensionerna 80x40x1,5 mm. Golvplattorna, som placeras lösa ovanpå sekundärprofi lerna, lyfts enkelt bort med lyftdon som medföljer. De bärande balkarna har dimensionerats för en nedböjning mindre än L/300 – lika golvets övriga konstruktion.

Vid behov kan transformatorstativ förses med plattor med ventilationsgaller. Vid in- och uttransport av
transformator skall golvplattor täckas med hård board, alternativt plåt, beroende på transformatorns vikt.
Detta för att inte kanterna mellan golvplattorna skall skadas när transformatorhjulen passerar, och för att
lasten skall fördelas över en större yta.

DIMENSIONERING AV LASTER
Den fl exibla konstruktionen medger dimensionering av laster mellan 5 och 50 kN/m2. Som regel används
5 kN/m2 vid anbud, varför det är noga att alltid ange lastkrav vid projektering och anbudsförfrågan.

TILLBEHÖR
Transformatorstativ, ventilationsplattor, kabelgenomföringar, uttagsboxar, ramper,

REFERENSER
Sky Port Kaknäs Tornet i Stockholm,
Fjärrkylan , Kv. Barnägnen , Kv. Härden Stockholm
Bland våra kunder märks Terracom, Vattenfall, Fortum, SSAB m.fl.

Har Ni gamla ställverksgolv av gips mm?
Vi har nya plattor i alla storlekar.