Ställverksgolv

Ställverksgolv – en stark och flexibel lösning

Tretum har sedan 1976 varit experter på installationsgolv, ställverksgolv och datagolv i Stockholm. Numera har vi även kontaktpersoner i Göteborg och Malmö.

Vårt ställverksgolv är mycket stabilt – även om samtliga golvplattor lyfts bort i samband med exempelvis service. Rejält tilltagen spännvidd mellan stödbenen gör det enkelt att installera, underhålla och förändra den tekniska utrustningen under golvplattorna. 

Användningsområden för ställverksgolv: Hög- och lågspänninngsställverk, nät-, transformator och telefonväxelstationer, kontrollrum mm.

Referenser på installerade ställverksgolv Stockholm

  • SL har fått sina teknikrum upprustade på 9 stationer med Tretum ställverksgolv i stål och med drainflex avloppsystem.
  • Sky Port Kaknäs Tornet i Stockholm,
  • Fjärrkylan , Kv. Barnägnen , Kv. Härden Stockholm
  • Bland våra kunder märks Terracom, Vattenfall, Fortum, SSAB m.fl.

Golvbeläggning för ställverksgolv

Golvytan är snygg, slitstark och lättstädad med standardgolvplatta i 38 mm spånskiva i högdensitetsutförande med ytbeläggning av praktiskt antistatiskt laminat. Golvplattorna kan även fås med alternativa ytbeläggningar som vinyl, linoleum, parkett eller gummimatta. Golvplattorna kan också levereras i stål eller andra material.

Teknisk konstruktion av ställverksgolv

Konstruktion ställverksgolv

Golvet är uppbyggt kring ett prefabricerat stålstativ som skruvas ihop. Stativet består av profilrör i dimensionerna 80x40x1,5 mm. Golvplattorna, som placeras lösa ovanpå sekundärprofilerna, lyfts enkelt bort med lyftdon som medföljer. De bärande balkarna har dimensionerats för en nedböjning mindre än L/300 – lika golvets övriga konstruktion.

Vid behov kan transformatorstativ förses med plattor med ventilationsgaller. Vid in- och uttransport av transformator skall golvplattor täckas med hård board, alternativt plåt, beroende på transformatorns vikt. Detta för att inte kanterna mellan golvplattorna skall skadas när transformatorhjulen passerar, och för att lasten skall fördelas över en större yta.

Tillbehör till ställverksgolv

Exempel på tillbehör till ställverksgolv som kan beställas hos oss: Transformatorstativ, ventilationsplattor, kabelgenomföringar, uttagsboxar och ramper.

Varför måste lastkrav anges vid beställning av ställverksgolv?

Den flexibla konstruktionen medger dimensionering av laster mellan 5 och 50 kN/m2. Som regel används 5 kN/m2 vid anbud, varför det är noga att alltid ange lastkrav vid projektering och anbudsförfrågan.

Kan man ersätta gamla ställverksgolv av gips?

Ja, vi har nya plattor till ställverksgolv i alla storlekar. Kontakta oss för offert.