Installationsgolv

Tretums installationsgolv för alla miljöer.

Användningsområden: Alla utrymmen som har behov att försörjas med installationer från golvet. Ex. kontor, butiker, utbildningslokaler, kontrollrum, serverrum, datahallar, ställverk industrilokaler, kasinon mm.

Installationsgolv består av plattor som ligger på stödben eller balkar. I utrymmet mellan installationsgolvet och det ”vanliga golvet” döljs alla installationer såsom el-, tele- och datakablar och ventilation. Resultatet blir fria golvytor och en flexibel tilltalande miljö. Plattorna finns i olika storlekar och material. Golven är demonterbara och de flesta typer av golvbeläggningar kan levereras.

Tretums installationsgolv finns från 55 millimeters höjd och upp till 3 meter. Golven är perfekta både för nybyggnation och ROT-projekt.

Installationsgolv ger ekonomiska fördelar, såväl i byggskedet som vad gäller drift och underhåll. En förutsättning är system för att effektivt bygga in och hantera installationerna. Läs om Tretum FlexiTotal.

Tretum representerar världsledande installationsgolvtillverkaren Tate i Skandinavien. Vi har levererat över en halv miljon kvadratmeter installationsgolv. Tates produkter bidrar till poäng enligt Leed (Leadership in Energy and Environmental Design).

Tretum har golvtyper för olika ändamål:

Installationsgolv av stål och stål/cement används allt oftare. De är i princip outslitliga och har maximalt goda egenskaper på alla områden, till exempel bärförmåga och ljudisolering. Tretum erbjuder bland annat Tate ConCore, ett kvalitetsgolv som höjer värdet på lokaler över hela världen, exempelvis i kontor, banker och offentliga lokaler men också lokaler med extra höga belastningskrav som industrier och tryckeri-/printerhallar. Golvet skärmar dokumenterat effektivt mot elektromagnetisk strålning, och underskrider TCO:s gränsvärden med god marginal. Golven finns i ett flertal utföranden och är ett bra miljöval. Läs mer om Tate golv.

Installationsgolv av spånskiva. Plattor i 30 eller 40 mm tjock spånskiva med fasade kanter av plast. Brandskyddad undersida. Främst för ställverk, datahallar och serverrum.

Installationsgolv av gips/ mineralblandning. Ett golv med gipsbaserad mineralplatta som har plastförsedda fasade kanter. Används i kontor där kraven inte allt för höga.

Installationsgolv av aluminium. Tate Floating Floors och Alucast är installationsgolv med aluminiumplattor framtagna för renrum, laboratorier, lokaler för elektroniktillverkning, med mera.

Övriga golvtyper. Vi har massor av andra specialgolv som glasgolv , vattentätagolv, perforerade, lutandegolv, högbyggdagolv och golv du kan köra bil på. Har du speciella krav kontakta oss.