Tekniska data

Tekniska data för nätverksgolv & TateFlex®

Nätverksgolv

Från 70 mm färdig bygghöjd inklusive el, data och fiber.
Finns i ett flertal typer för att klara olika grader av
belastning från 3,5 kN och uppåt. Golvet kan förses med
förstyvande mellanbalkar som inte inskränker det fria
utrymmet.
Kan fås med i stort sett valfri ytbeläggning.
Skärmar från elektromagnetisk strålning. Av Semko
uppmätta skärmningsegenskaper visar att det magnetiska
fältet i normal kontorsmiljö understiger 0,05μT i
vistelsezonen (TCO-gränsvärde: 0,2μT).
Miljövänligt. Golvet har stor livslängd och materialet kan
återanvändas.
Systemmöbler av fabrikat Swedestyle med höj- och
sänkbar bordsyta och dolt kablage. Borden kan även
levereras förmonterade på installationsgolvplatta komplett
med jackbart kablage.

System TateFlex

Under golvplattorna är s k uttagsboxar strategiskt
placerade. Uttagsboxarna innehåller elkraft och datauttag
för upp till fyra arbetsplatser. Varje arbetsplats kan utrustas
med kraftuttag för upp till tre olika 230V el-kretsar samt ett
flertal data-/tele-uttag.
230V-uttagen är färgmärkta och av kompaktutförande för
att rymmas i den låga bygghöjden.
Uttagsboxen nås med skarvkabel ansluten till en
uttagspost, ett grenuttag eller en systemmöbel. Inga kablar
behöver ligga tvärs över golvytan.
I TateFlex-systemet finns även möjlighet till ett komplett
fiberoptiskt nät – från inkommande extern bredbandsanslutning
till arbetsplatsens uttag.
TateFlex har potentialutjämning mellan elkretsarna och är
S- respektive CE-märkt.

Uttagsbox UFB

Bestyckas för två till fyra arbetsplatser.
2×3 st kraftuttag 10-16A 230V, uppdelade på 1-3
elkretsar (Allmän, Data, Belysning).
Intern förbindning i kraftdelen samt funktionstest görs på
fabrik.
Kraftuttagen består av kompakta installationskontakter
med låsning mot oavsiktlig utdragning.
Kraftuttagen är färgkodade:
Svart= Allmän, Röd=Data, Vit=Belysning
Separat datautrymme med plats för upp till 16 st data-
/teleuttag av RJ45-utförande, förberett för fiber.
Uttagsboxen UFB kan kompletteras med fiber-/kopparomvandlare.
Datauttagen kan fås med färdig utttagsmärkning.
Snabblåsning av locket över datautrymmet.
Anslutning för systemjordning av installationsgolv.
Metallkapsling med trampsäkra lock. Svart pulverlack.
Kapslingsklass IP20. Kan även fås i IP44-utförande.
Mått: 350x350x33 mm. Vikt 4 kg.

Spridningsbox SB

Spridningsboxen skapar en övergång mellan fast förlagd
mantlad elkabel och modulkablaget.

Kabelsystem

Efter spridningsboxen används endast förkontakterad kabel
som är färg- och längdmärkt. Alla kablar och kontakter är av
halogenfritt ”low smoke”-utförande.

Kabelförläggning

El- och datakabel under golvet som går från boxarna till
elcentralen och korskopplingsstativet är förlagda utan
korsande kabelvägar. Separation och uppstyrning av kabeln
görs med s k kabelguider.

Tillbehör till system TateFlex

Kabelgenomföringar i olika dimensioner och material.
Uttagsposter med olika bestyckning komplett monterade.
Elektriskt anslutningskablage med monterade TateFlexkontakter.
För montering av TateFlex på stegar och rännor finns ett
flertal tillbehör.
Komplett program med aktiv elektronik som switchar,
mediaomvandlare etc.