Upphöjda golv

Att bygga på ett modernt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt är framtiden

Försäkra styrka, stabilitet, konsekvens och effektivitet, vilket väsentligt bidrar till en byggnads strukturella integritet och värde.

Användningsområden: Alla utrymmen som har behov att försörjas med installationer från golvet. Ex. kontor, butiker, utbildningslokaler, kontrollrum, serverrum, datahallar, ställverk industrilokaler, kasinon mm.

Installationsgolv består av plattor som ligger på stödben eller balkar. I utrymmet mellan installationsgolvet och det ”vanliga golvet” döljs alla installationer såsom el-, tele- och datakablar och ventilation. Resultatet blir fria golvytor och en flexibel tilltalande miljö. Plattorna finns i olika storlekar och material. Golven är demonterbara och de flesta typer av golvbeläggningar kan levereras.

Tretums installationsgolv finns från 55 millimeters höjd och upp till 3 meter. Golven är perfekta både för nybyggnation och ROT-projekt.

Installationsgolv ger ekonomiska fördelar, såväl i byggskedet som vad gäller drift och underhåll. En förutsättning är system för att effektivt bygga in och hantera installationerna.

Tretum representerar världsledande installationsgolvtillverkaren Tate i Skandinavien. Vi har levererat över en halv miljon kvadratmeter installationsgolv. Tates produkter bidrar till poäng enligt Leed (Leadership in Energy and Environmental Design).