WM Data Stockholm

WM Data Stockholm

”Genialt system som alla kan köra”
Tretums TateFlex® el- och datafördelningssystem imponerar på WM-data

När WM-data under våren renoverat en ny våning vid sitt huvudkontor, har kraven varit höga på ett säkert men ändå flexibelt el och datafördelningssystem. Man satsade på Tretums TateFlex®, och fick vad man sökte. WM-data hör utan tvekan till Sveriges mest kända it-företag, och som trots branschkrisen klarat sig förhållandevis bra, bland annat genom det pågående sparprogrammet som beräknas beröra 600 anställda och kosta ca 240 miljoner Även om företaget inte tror på någon påtagligt förbättrad efterfrågan på it och produktutvecklingstjänster under 2003, satsar man ändå internt på en renovering av huvudkontorets arbetsplatser. På Sandhamnsgatan vid Gärdet i Stockholm brer WM-data ut sig på en ny kontorsvåning på över 3 500 kvadratmeter fördelade på fyra ljusgårdar. Här ska det finnas väl fungerande arbetsplatser med plats för 250 personer och fasta bord. För tre år sedan gjorde man om plan 1 i samma fastighet. Och allt gammalt har rivits ut. – Vi har börjat från scratch, säger Björn Ohlsson, ansvarig för ombyggnaden av WM-datas lokaler. Ett företag som WM-data, ledande nordisk leverantör av design- och IT-relaterade tjänster, med konsulter som arbetar inom informationsteknikens hela fält, måste naturligtvis själva ha den bästa data- och elsäkerheten för sin egen trovärdighets skull.

Genialt med TateFlex®boxarna
Man valde därför Tretums TateFlex® boxsystem som bara behöver en minimal höjd på installationsgolvet, samtidigt som det är både flexibelt, säkert och ger utrymme för full el- och datakapacitet. Varje box ska här serva två arbetsplatser och ge möjlighet till fem uttag, och systemet har gjort starkt intryck på Björn Ohlsson:
– Det här är dessutom ett riktigt installationsgolv, säger han. Genialt med TateFlex®boxarna. Och ändå standardiserat. Alla kan köra det här.
– Här arbetade alla parallellt; ventilation, elinstallation och belysning i taket, så hela jobbet tog bara sex månader. Det är ett elegant sätt att jobba på.