Helsingborgs Dagblad

Helsingborgs Dagblad

”Ljudreduktionen helt överlägsen andra golv”
Arkitekt använder Tretums nätverksgolv till kulturhus i Helsingborg

Gamla Posten vid Kärnan i Helsingborg byggs om. I den hundra år gamla kulturmärkta fastigheten drar istället lokaltidningen in med sin cityredaktion. Det blev Tretums nätverksgolv som passade bäst för utmaningen. När den ärevördiga svenska Posten förvandlas till Svensk Kassaservice, blir det också en och annan lokal ledig. Så är det i Helsingborg där Peab byggt om Posten vid Kärnan och nu ger plats åt Helsingborgs Dagblads cityredaktion. Fastigheten ägs av Wihlborgs, Helsingborgs Dagblad är hyresgäst och inflyttningen sker i sommar. I en sådan här gammal fastighet måste man dels gå varsamt fram och ändå samtidigt försöka anpassa den till moderna krav. En tidningsredaktion är förvisso i behov av moderna lokaler med utrymme för avancerad datautrustning, samtidigt som lokalerna ändå måste vara tysta. Journalister sitter ju ofta vid telefon och då krävs det att man får ner ljudet runtomkring så att inte samtalen störs.

Dämpad ljudnivå
Den dämpade ljudnivån får man tack vare textilmattan som lagts ovanpå Tretums nätverksgolv.
– Jag är mycket positiv till det här golvet, säger Calle Gustafsson, entreprenadingenjör hos Peab. Det dämpande ljudet kommer sig också av cementmassan i golvkassetterna, förklarar han.
– Hela golvet är smidigt, anpassningsbart och lätthanterligt. Helsingborgs Dagblad huserar med
sin huvudredaktion och administration vid norra infarten till Helsingborg, men satsar nu på en cityredaktion med 25 arbetsplatser som, förutom journalister, också inbegriper kundtjänst och annonsmottagning.

Arkitekt Lars Rentner positiv
Arkitekt för det här projektet är Lars Rentner och han är väldigt positiv till Tretums nätverksgolv.
– Jag såg det första gången inför byggmässan förra året, och blev väldigt nyfiken, säger han.
– Det här är ett så pass gammalt hus så det kräver en lite varsammare hantering, samtidigt som olika renoveringar genom åren gett golv på golv så att säga.
– Golvhöjden diffar. I den här lokalen är det tre till fyra meter i taket och Lars Rentner ville inte ha ”en massa skräp i taket”. I dagens miljö är det dessutom trend att ha uppåtriktat ljus som slår emot taket och sedan sprider sig neråt. Lars Rentner ville bestämt ha Tretums installationsgolv, dels för att dess ställbara höjd löste den skiftande golvdifferensen, och paketlösningen med el- och datakablaget, men framför allt för golvets ljuddämpande egenskaper.
– Installationsgolv brukar ge ett slags trumliknande ”lådljud”, men den här ljudreduktionen är helt överlägsen alla andra golv. – Det här golvet kommer jag att använda mig mer av, säger Lars Rentner.