Green Cargo Solna

Tydligt krav: Inte en kabel får synas!

Green Cargos vision verklighet i Solna med TateFlex® och det sladdlösa bordet

Kravet var rakt, men inte enkelt: Inte en kabel fick synas i Green Cargos nya kontorslandskap i Solna. Inga stolpar från taket med lianer av sladdar. Och ändå skulle installationen vara flexibel och skrivborden, med all datautrustning, kunna flyttas på bara några timmar.

Lösningen heter TateFlex®, och installationsgolven har därmed gått in i en ny era. När Green Cargo flyttade från Klarabergsviadukten till Solna genomförde man inte bara en fysisk flytt, hela företagets arbetsstruktur förändrades också. De små enskilda kontorsrummen längs de oändliga korridorerna försvann och ersattes av öppna kontorslandskap.

Men att samla så många anställda som dagligen sysslar med avancerad logistik, kräver full datautrustning på varje bord, och ett avancerat el- och datanätverk. Men vad kan man göra i 60-talets kontorslokaler med för låg fri takhöjd? Installationsgolv i allmänhet är ju så pass höga att de är mer eller mindre omöjliga i sådana lokaler. Green Cargo valde Tretums låga nätverksgolv och har därmed kunnat behålla tillräckligt med fri takhöjd.

Nätverksgolvet är en allt-i-ett-lösning

Ett starkt och hållbart golv, bara 70 mm högt, med modulkablage som ger obegränsade möjligheter att organisera om arbetsplatserna i framtiden. Lösningen heter TateFlex®, det första S-märkta el- och datafördelningssystemet speciellt framtaget för upphöjda golv. Uttagen är monterade i en tunn men robust metallbox som placeras under golvet. Boxarna ryms under lågbyggda installationsgolv då de bara kräver ett fritt utrymme på 35 mm i höjdled. Uttagsboxarna innehåller både el- och datauttag med möjlighet till tre separata elkretsar och upp till tio datauttag som kan väljas med koppar-och/eller fiberanslutning.

Nätverksgolvet levereras komplett och nyckelfärdigt, vilket naturligtvis förkortar installationstiden och sänker kostnaden. För Green Cargo skapade Tretums nätverksgolv och TateFlex® möjligheter att gå steget längre – att få bort alla kablar ur synfältet.

Inga kablar fick synas!

Arkitekt Tore Åberg och hans medarbetare ställdes inför ett tuff utmaning. En egentligen på många ställen för låg fri höjd skulle ändå rymma 240 arbetsplatser på 4 000 kvm, ca 17 kvm per person, på fria ytor och med stora kontaktmöjligheter. Green Cargo accepterade bara den bästa arbetsmiljön när det gäller ljud och ljus och Sveriges provnings- och forskningsinstitut mätte nivåer. Dessutom ville man inte ha någon möbel över 1,20 meter för att inte riskera sikten och därmed äventyra den känsla av samhörighet som företaget vill skapa. Tore Åberg, som tidigare arbetat med bordstillverkaren Swedstyle, hade länge gått och burit på en idé om att helt dölja alla sladdar och kablar i bordet självt.

Resultatet blev ett nytt höj- och sänkbart arbetsbord med alla kablar till både el och data inlagda i den stolpe som bär upp bordet, samtidigt som det är förankrat med stolpen i en av de många plattor som utgör installationsgolvet. Vill man sedan flytta arbetsbordet, skruvar man bara loss plattan det är förankrat i, och ställer på sin nya plats.

De upplyftbara plattorna i golvet består av mineralplattor med hög densitet, inkapslade galvaniserad stålplåt. Kablarna finns redan framdragna under golvet och TateFlex® boxar finns utplacerade i ett mönster som gör det möjligt att ställa bordet var som helst.
– Det här systemet gör också att vi isolerar magnetfältet som uppstår runt elkablar, säger Tore Åberg.
Samtidigt är problemet att många installationsgolv är för höga då de ska rymma hela kontorets kabeldragning och kunna ge arbetsutrymme.

”Den nya elplattan som Tretum har tagit fram löste våra problem

Vi kunde sänka golvet och ändå få ett avancerat el och datafördelningssystem, som dessutom är s-märkt, säger Tore Åberg.
– Ibland är det lite för lätt att göra allt ”som vi brukar för det blir billigast”, säger Tore Åberg, men tack’ vare samarbetet mellan de olika entreprenörerna kunde vi gemensamt lösa det problemet.

Tate är det mest använda installationsgolvet i världen, säger Bengt-Åke Freiman, vd för Tretum, och med den nya TateFlex® boxen öppnar sig nya möjligheter att lägga installationsgolv på ytor som tidigare inte var att tänka på. Green Cargos krav på att inte en kabel fick synas blev verklighet i Solna.