Bingo Live Sundbyberg

Bingo Live Sundbyberg

Bingo för dolda installationer i Svenska Spels pilothall

Med pilotprojektet Bingo Live i Sundbyberg uppdaterar Svenska Spel spelformen för att locka nya och fler spelare. Installationerna döljs i golvet. Konceptet heter FlexiTotal®, det kommer från Tretum, och valdes bland annat för möjligheterna att snabbt förnya bingohallar runt om i landet. Bingo var länge ett stort folknöje. Men under senare år har besökarna i bingohallarna blivit allt färre. Svenska Spel, vars uppdrag bland annat är att slussa pengar till idrottsrörelsen, har uppdaterat idén om hur en spelhall ska fungera och se ut. Man valde att satsa på en modernt futuristisk men samtidigt mysig variant med avancerade IT-lösningar och möjlighet till nya spelformer, för att locka fler och gärna också yngre spelare. Testhallen i Sundbyberg, tänkt som ett pilotprojekt, är fylld av tv-skärmar och interaktiva pekskärmar. Det klassiska ”duttandet” på pappersbrickor kompletteras med spel via pekskärmarna. Man ville ha en flexibel lokal och slippa vara bakbunden av fasta installationer. Samtidigt var det viktigt att bli kvitt synliga kablar, som annars skulle ha stört siktfältet och helhetsintrycket.

FlexiTotal från Tretum är en allt-i-ett-lösning
– Visuellt blir det tråkigt när man stammar upp kablage till taket, säger Mattias Tengblad, som var ansvarig hos Svenska Spel. Vi visste också initialt att vi inte bara skulle ha mycket teknik, utan att vi också ville ha möjligheten att öka andelen pekskärmar. Vi ville också ha möjlighet att påverka lokalens utformning i framtiden. FlexiTotal från Tretum är en allt-i-ett-lösning som i det här fallet innefattar golv, el, data, fiber, kyla och avlopp. Utmaningen till Tretum från Svenska Spel var att skapa ett koncept som kunde användas för att rationellt bygga om ett 40-tal bingohallar på ett år, enligt upplägget i pilothallen i Sundbyberg. De skulle innehålla lounge sammanbunden med café, spelytor och en del andra givna utrymmen. Dessutom skulle det gå att få in upp till etthundra datorskämar, vilket ställer stora krav på logistiken av kablaget och möjligheterna att effektivt kyla luften i lokalen.

Den är flexibel!
En komplicerad byggekvation som gick att få ihop med FlexiTotal från Tretum. För byggentreprenören Christer Eriksson förenklade det att Tretum tog ett helhetsansvar för FlexiTotalleveransen och montagen.
– Det blev lättare för oss eftersom alla installationerna ingick. Man slipper stycka upp leveranserna, säger Christer Eriksson, som tycker att samarbetet med Tretum fungerade bra. Arkitekten Emma Jonsteg uppskattar att ha en kontaktperson som bollplank när det gäller installationsgolv och tekniken runt det.
– Svenska Spel skulle skapa en samtida, modern bingohall som lockar också yngre besökare. Hallen är mycket teknikbaserad och det är nödvändigt att få fram ström och annat kablage, och samtidigt ha ett öppet rum, vilket man löser med FlexiTotal från Tretum.” säger Arkitekt Emma Jonsteg
Poängen med Tretums lösning sammanfattar hon inte helt oväntat: – Den är flexibel!.