Arlanda Visitor center

Arlanda Visitor Center

Unikt lutande mässingsgolv möter besökaren på Arlanda

Arlanda Visitor Center på Stockholm Arlanda Airport kommer att fungera som en kombinerad trafikinformation och turistbyrå. Centret blir även en arena för regionen att visa upp vad Stockholm med omnejd har att erbjuda för de 18 miljoner affärs- och privatresenärer som passerar Arlanda varje år. Jan Ytterborn, Tengbom Arkitekter, ansvarig arkitekt för projektet, ville ”skapa en spännande plats där besökaren möttes av en föränderlig miljö av projicerade bilder – en upplevelse av ett modernt Sverige.

Formgivningen av miljön skulle tydligt visa på Sveriges medvetna design. ” Konceptet blev att dela in besöksytan i ett antal tematiska öar där besökaren själv kunde söka information men även inspireras till nya idéer om Sverigevistelsen. Denna ö-idé frigjorde resurser till personalens kontakter med besökare som önskade fördjupad kunskap och information. Idén och konceptet utvecklades först tillsammans med Stockholm Visitors Board. I Arlanda Visitor Center har grundidéerna förfinats och rummet fått en spännande karaktär. Tanken är att alla ytor – golv, väggar och tak ska aktiveras och bidra till den rumsliga upplevelsen. När du kliver in på Arlanda Visitor Center möter du ett unikt lutande golv i mässing. Golvet mäter hela 300 m2 och har både tillverkats och installerats av Tretum AB. Golvet i mattborstad mässing slutar inte bara för att få plats med installationer utan framför allt för att besökaren ska ”haja till” och bli medveten om sin egen rörelse på ett lutande plan.

Mässingen ger även reflexer likt en speglande vattenyta.– Det här golvet har varit en av våra största utmaningar, säger Bengt-Åke Freiman, Tretums vd. Och då har vi ändå gjort både lutande och hängande golv tolv meter ovanför scenen på Operan, glasgolv och upphöjda golv som tål biltrafik.

Golvet består av plattor i stål, 61 x 61 cm, med en kärna av cement och en yta av 1 mm mässingsplåt, monterade på justerbara stödben och mellanbalkar. Utrymmet under golvet döljer all teknik och fungerar även som en tilluftskanal. Frisk och filtrerad luft kommer ut genom diskret utformade golvgaller. Tretums specialitet är just tekniklösningar med upphöjda golv som döljer alla data- och elkablar, ventilation, kyla och avlopp.

Fula men nödvändiga installationer ska inte få förstöra modern och funktionell design. Tretum har därför satsat på att ta fram flera olika kompletta och nyckelfärdiga system för att effektivt kunna ”gömma” de nödvändiga installationerna under väldigt låga installationsgolv. TateFlex® som döljer alla kablar under en golvhöjd på 70 mm (inklusive själva golvet), DrainFlex® avloppssystem som du kan förändra utan kostsamma ingrepp och FlexiTotal® för alla installationer inklusive ventilation och kyla under ett golv på 180 mm – system som Tretum är ensamma om på byggmarknaden.
– ”Fula” men nödvändiga installationer ska inte få förstöra modern och funktionell design, säger Bengt-Åke Freiman. Bort med dem från ögat! – Det lutande mässingsgolvet på Arlanda är just en sådan stimulerande utmaning som för teknikutvecklingen framåt.