Ventilationskoncept

Vi bygger en grön framtid på beprövad teknik

Protek systemet är konceptet som bidrar till “grönt byggande” med energibesparande ventilations- och klimatsystem i golvet

Systemet arbetar med lågt tryck och låga lufthastigheter. Zonaggregat klimatiserar inomhusluften (syresätter, filtrerar, värmer eller kyler) och distribuerar den behandlade luften till utrymmet mellan det upphöja intallationsgolv och bjälklaget. Från detta “plenum” tas luften upp i kontorsmiljö via intelligenta rumsapparater RAG:ar som monteras i golvet, jämnt fördelade över kontorsytan.

De största fördelarna är ett extremt bra inomhusklimat med minimala temperatursvängningar och mycket hög kylkapacitet.

Protek systemet ger möjligheten till total flexiblilitet för slutanvändaren som lätt förändra kontorslayout billigt, snabbt och utan störningar för verksamheten.

Protec Ventilationssystem