Tretums miljöpolicy

Tretums miljöpolicy

Tretum skapar mervärden för sina kunder genom att bygga miljöer som är anpassningsbara för företag, organisationer och individers behov av förändring samt energieffektiva lösningar som leder till god inomhusmiljö.

Vår ambition är att bygga lösningar som även passar in i ett framtida hållbart samhälle, där vi till och med lyckas förbättra planetens tillstånd för människan och alla dess övriga invånare.

Därför kommer vi alltid att sträva efter de material och metoder som bäst kan hanteras i biologiska eller tekniska kretslopp, och att avfall därigenom inte uppstår.