Tretum och LEED

Tretum och LEED

Leed PlatinumEtt installationsgolv med integrerat installations system kan bidra till många poäng för LEED-NC certifiering.

När alla delar av Tretums FlexiTotal system används – installationsgolvet, undergolvs ventilation, prefabkablage och PosiTile ® textilgolv – bidrar de i hög grad till LEED Scorecard för ett projekts strävan efter certifiering. Nedan följer en kort redogörelse hur Tretums lösning kan bidra till att samla poäng i följande kategorier och områden i LEED-NC Version 2.2.


Energi & Atmosphere

EA Prerequisite 2
Minimikrav på energiprestanda
Med undergolvs ventilation (UFAD) minskar energianvändningen och energiförbrukning jämfört med överluft system genom (1) minskat effekt behovet för fläktarsystemet (2) högre tilluft temperatur för kylning (3) en större mängd frikyla för att kyla och (4) levererar den klimatiserade luften direkt till brukaren i stället för att hela rummets volymen.

EA Credit 1
Optimera energiprestanda 1
1. Fläktmotor besparing
2. Högre tillufts temperatur för kylning
3. Gratis frikyla
4. Minskade luftvolyms krav

Material & Resources (MR)

MR Credit 1.3 Byggnads resurser
Ett installationsgolv från Tate kommer att bestå byggnadens livslängd och ge framtida möjligheter till förändring, för de krav som hyresgäster har. Även om själva installationsgolv inte kommer att ge LEED-NC projektet poäng i denna kategori omedelbart, det kan avsevärt bidra till att göra det senare under byggnadens livslängd. Genom den enkelhet som erbjuds vid kommande förändringar genom att väggar och alla installationer lätt förändras allt efter hyresgästens önskemål och krav.

MR Credit 3.1 & 3.2 Material Återanvändning
Alla ingående komponenter kan av installeras i sina ursprungliga platser och återanvändas i andra byggnader. Tänk på att precis som med Byggnads resurser kredit, material återanvändning strategi kommer inte sannolikt bidra till att uppnå LEED-NC punkter omedelbart. Det är snarare en långsiktig hållbar strategi på lång sikt.

MR Credit 4.1 & 4.2 Återvunnet material
Tate golven som används i kommersiella lokaler innehåller 46,8% återvunnet material uppdelat av 14,2% post-konsument och 32,6% pre-konsumenten innehåll. Det möter kravet på innehåller återvunnet material utöver de 10% och ger poäng.

MR Credit 5.1 & 5.2 Regionalt material

Tretums installationssystem är tillverkad i Sverige.

Indoor Environmental Quality (EQ)

EQ Prerequisite 1
Genom att använda en UFAD systemet tillsammans med en Tate installationsgolv, kan mängder av frisk luft levereras till andning nivå i vistelse zonen. detta uppfyller lätt de minimikrav ventilation kraven i IAQ förutsättning och ASHRAE standard.

EQ Credit 2 Ökad Ventilation
En variabel Air Volym (VAV system) kan enbart kvalificera byggnad för Ökad Ventilation poäng. Nyckeln till detta är att överskrida ASHRAE sats med 30% är att ge högre uteluft till andning nivån på bemannade utrymmen. En variabel luftvolym UFAD systemet gör exakt som det ger frisk luft underifrån direkt till nyttjarens andningszon. Frisk luft kommer in i zon det ersätter befintliga förorenade luft (i stället för att späda den). Föroreningar och unken luft i zonen transporteras till taket med naturlig konvektion, där de tas bort genom återluftsgaller.

EQ Credit 4.1 Låga utsläpp Material: Fästmassor & Beläggningsmaterial
Tretum installationssystem använder bara Fästmassor och Beläggningsmaterial som ger låga utsläpp

EQ Credit 4.3 Låg emiterande Material: Textilgolv Systems
PosiTile textilgolv tillverkas för Tate golv plattor monteras utan lim för säkerställa att de nödvändiga VOC gräns på 50 g / L. Varje matta platta hålls på plats genom att placera knapparna på dess undersida som passar i hål i golvpanelen. Textila plattor och självhäftande produkter ger poäng.

EQ Credit 6.2 Manöverbarhet Systems
Genom golv diffusorer styrs enkelt och kontrollerat över omfattningen och indelningen av luftflödet. LEED-NC v2.2 Reference Guide föreslår faktiskt att man använder just undergolvsystem som en potentiell teknik / strategi mot att uppnå dessa poäng. Tillhandahålla justerbara golv luft diffusorer på bara 50% av golv ytan bidrar till att uppnå dessa poäng. Dessutom blir det lätt att förändring lokalens utformning och layouter.

EQ Credit 7.1 & 7.2 Thermal Comfort Värmekomfort
Termisk komfort förbättras av flera stora fördelar med UFAD:

* effektivt värme borttagande
* Luftflöden & kallpunkts minskning
* Bekväm Närhet
* Individuell klimat kontroll

EQ Credit 8.1 & 8.2 Dagljus & Vyer
En naturlig strategi för att maximera dagsljus och utsikt är att öka fönster ytan och dess höjd. Integration av installationsgolvet med UFAD och undergolvs kabeldragning underlättar detta genom att minska behovet av taket matade installationer som kanaler och kablar. Inne taket och fönsternas höjd kan öka utan att öka byggnadens höjd. För varje våningsplan med installationsgolvet och UFAD systemet så kan så mycket som 30 cm sparas.

Innovation i Design (ID)

ID Credit
Flera stora fördelar med installationsgolvet och undergolvs teknik behandlas inte inom LEED klassificeringssystem. Det ge möjligheter att driva frågor för innovation i Design. Vi har utarbetat sex ID credit för att ge designteam och projekt möjlighet att kunna tilldelas poäng för innovation inom områden som inte uttryckligen tas upp i LEED Klassificering:

* ID Credit 1.1 Kraft Distribution Systems: Minskning av material och avfall
* ID Credit 1.2 Tele och Data Distributionssystem: Reducering av material och avfall
* ID Credit 1.3 Byggnadsmaterial: Minska byggnads höjd och byggmaterial
* ID Credit 1.4 Avskaffande av textilgolvs avfall
* ID Credit 1.5 Avskaffande av undertak