Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

Vagga till vagga (från engelskans Cradle to Cradle, som ibland förkortas C2C) är ett designparadigm utvecklat av kemiprofessorn Michael Braungart och arkitekten William McDonough.

”Vagga till vagga” använder naturens egna processer som modell för mänsklig produktion och grundar sig på följande tre principer; Avfall = näring, Solen som energikälla och Främja mångfald

Enligt ”vagga till vagga” kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept – tidigare avfall blir till antingen näring åt jorden eller nya värdefulla råvaror åt industrin. I förlängningen står vagga till vagga för en ny, cirkulär ekonomi där material – precis som i naturen aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion faktiskt vore av godo.

Med bland annat EcoWorx baksidor på sina textilgolv, var Shaw ett av de första företagen med Cradle to Cradle certifierade produkter. En miljöfilosofi som går ut på att till 100 procent återvinna material till nya produkter. Samtidigt ska produktionen och produkterna påverka människor och miljö minimalt. De flesta av texilgolven från Shaw är Silvercertifikat Cradle to Cradle produkter. De finns både i plattor och i rullvara.