Tretum och miljö

Tretum – för grönt byggande

Jorden ändliga resurser minskar och miljön belastas allt hårdare. Det gäller för oss alla att lyfta blicken och se till helheten. Hur vi tillsammans kan bidra till att slutresultatet blir större än summan av de enskilda detaljerna. Den vägen skapar vi en hållbar värld.

Många av våra lösningar här på Tretum är ett gott val för miljön. Tretum Office som är en av våra helhetslösningar bygger på en holistisk miljöprincip. Till exempel går komponenterna i systemet till största delen att återvinna till material för nya produkter. De är en del av kretsloppet. Då installationerna paketeras kompakt och modulvis i golvet, minskar materialåtgången och montaget görs mer resurseffektivt.

Tretum Office bidrar också till konceptet ”grönt byggande” med bland annat det kraftigt energisparande ventilations- och klimatsystemet i golvet som ökar fastighetens energieffektivitet. Eftersom installationerna kan användas igen och igen, minskar behovet av råvaror för att tillverka nya, och naturens resurser sparas.