Naturskyddsföreningen skriver om Tretums mattor

Naturskyddsföreningen skriver om Tretums mattor

Naturskyddsföreningen årets bok 2012: “Den flamsäkra katten” som handlar om kemikalierna i vår vardag, lustfylld läsning om ett allvarligt ämne som angår alla. Miljöjournalisterna Anna Froster och Roger Olsson samt ekotoxikologen Magnus Hedenmark diskuterar varför vi blivit offer för det skenande kemisamhället – och vad vi kan göra åt det, både politiskt och som enskilda konsumenter.

Utdrag ur texten i boken rörande Shaw och Tretum:

“Tekniska kretslopp måste vara begränsade och disciplinerade. Med väl smord logistik för insamling av uttjänta material kan även användning av icke-förnybara resurser som olja och vissa vanliga metaller bli hållbar. Det innebär förstås en återvinning, men för att en fossil oljebaserad plast ska vara kretsloppsanpassad måste den bestå av monomerer, som tål att återvinnas utan att tappa i värde.

Shaw Contract Group har bytt ut fibern i sina mattor från Nylon 6.6 till Nylon 6 och baksidan från pvc till polyolefin. Dessa två material är polymerer som ursprungligen tillverkats av en icke förnybar resurs, nämligen olja. Men den stora poängen är att de går att återvinna hur många gånger som helst utan att förlora kvalitet.

Genom att se till att materialen hålls kvar i ett tekniskt och högkvalitativt kretslopp, som inte slutar med förbränning eller en lågvärdig produkt som vägutfyllnad, ökar man inte koldioxidutsläppen till atmosfären.
Mattan är designad för att man enkelt ska kunna separera de olika materialskikten.

På baksidan har man stansat in ett telefonnummer som kunderna kan ringa när det är dags för återvinning. Det är förstås viktigt att sköta logistiken, så att mattorna hålls kvar i kretsloppet. De får inte blandas med andra material eller eldas upp. Shaw har byggt en stor återvinningsfabrik i Atlanta för att kunna återvinna hela mattan.

Shaws mattor säljs även i Sverige. Bengt-Åke Freiman, vd på generalagenten Tretum AB, säger att han överväger att hyra ut mattorna i stället för att sälja dem. På så sätt kan företaget försäkra sig om att få tillbaka uttjänta mattor.”