Koncept

Nyckelfärdiga konceptlösningar för butiksgolv

Full frihet att glänsa

Aktiva Butiksgolv
Aktiva butiksgolv från Tretum bygger på den tekniska plattformen FlexiTotal® Upphöjda golv är inget nytt. Redan i Babylon hade man undergolvsventilation. Och i romerska Bath fanns upphöjda golv. I dag är så kallade installationsgolv standard i England när man bygger till exempel kontor, och finns också på många kontor och andra arbetsplatser i Sverige, bland annat butiker.

Orsaken till att man väljer denna lösning är förstås att man uppskattar fördelen med att enkelt, diskret och kostnadseffektivt kunna dra installationerna under golvet när man inreder en lokal, och lika smidigt koppla om när man förändrar i den. Det är bara att lyfta på golvplattor och göra de förändringar man vill ha. Samtidigt får man en snyggare innemiljö, fri från störande kablar och skrymmande kylbafflar.

Flexitotal
Tretum kallar sitt idékoncept med golv och installationer för FlexiTotal®, som utgör den tekniska plattformen för Aktiva butiksgolv. Företaget har över 30 års erfarenhet av installationsgolv och lokalförädling, och repre-senterar världens ledande tillverkare Tate på den svenska marknaden. Tretum har utvecklat TateFlex®, ett S-märkt snabbkopplingssystem för el, tele och data.

Även flexibla system för klimat och avlopp i installationsgolvet erbjuds. Tretum levererar allt, från enbart golv till kompletta, nyckelfärdiga lösningar med alla installationer inkluderade. I programmet ingår även Shaw, ett högkvalitativt sortiment textilgolv. Ytskikt finns det för övrigt ett stort urval av, för alla typer av miljöer. Tretums aktiva golv passar i såväl butiken som de intilliggande kontorsytorna, men också i hygien- och köksutrymmen.