Ventilation

Tretums ventilationskoncept

Vi bygger en grön framtid på beprövad teknik

Protek systemet – Ett högeffektivt, flexibelt, intelligent klimatsystem för kontor.
Protek systemet arbetar med lågt tryck och låga lufthastigheter. Zonaggregat klimatiserar inomhusluften (syresätter, filtrerar, värmer eller kyler) och distribuerar den behandlade luften till utrymmet mellan det upphöja intallationsgolv och bjälklaget. Från detta ”plenum” tas luften upp i kontorsmiljö via intelligenta rumsapparater RAG:ar som monteras i golvet, jämnt fördelade över kontorsytan.

Protec Ventilationssystem
De största fördelarna är ett extremt bra inomhusklimat med minimala temperatursvängningar och mycket hög kylkapacitet.
Protek systemet ger möjligheten till total flexiblilitet för slutanvändaren som lätt förändra kontorslayout billigt, snabbt och utan störningar för verksamheten.

REFERENSER: Bingo Live i Sundbyberg är bara en av flera lyckade installationer.