El & Data

El & Data – TateFlex® av Tretum

S – märkt El och data fördelningssystem för upphöjda golv

– Reducerar installationstiden markant jämfört med konventionella installationer.

– Erbjuder valfrihet i möbleringen och diskreta kabelgenomföringar av olika dimensioner och material.

– Ryms under låga installationsgolv ner till 70mm totalhöjd. (UFB 33)

– Miljöanpassat system med snabbkontakter som gör att boxarna kan återanvändas.

– Robust inkapsling som skyddar kraftuttag och datauttag mot skador.

– Möjliggör tillgång till anpassad elförsörjning för kopiatorer, datorutrustning, belysning etc.

– Gör kabelinstallationen prydlig och överskådlig med hjälp av kabelguider som dessutom gör skrymmande kabelstegar överflödiga.

Referenser:
WM-data Stockholm ca 3 800 m2,
Solna Business Park ca 3 000 m2 (Green Cargo HK)
Handelsbanken Uppsala, Eriksberg och Avenyn i Göteborg m.fl.

Tekniska data för uttagsbox:
* Kapsling i aluzink stålplåt.
* Separata kopplingsutrymmen för el och data.
* 1-3st separata elkretsar som uppdelas på ett flertal sätt
* Upp till 2x5st datauttag med valfri kontaktering för kopparkabel eller optofiber.
* Boxen har utrymme för fiberslinga och kan levereras färdigbestyckad med aktiva fiber/koppar omvandlare för mm.
* Potentialutjämnade elkretsar.
* Extra jordanslutning för anslutning till installationsgolvet.
* Kan levereras med färdig uttagsmärkning.

Systemtillbehör: Snabbkopplingskablage för el-fördelningen, kabelseparatorer, spridningsboxar mm. Uttagsbox UFB 33T

Vad tycker elkonsulterna? Läs artikel här >