Drainflex

Drainflex®

DrainFlex -vatten och avlopp på ett helt nytt flexibelt sätt!

DraiFlex är system för vatten och avlopp som förkortar installationstiden och ger ökad flexibilitet. Flytta golvbrunnar utan allt besvär med ljud, damm, och massa hantverkare DrainFlex® är det första flexibla avloppssystemet som gör det möjligt att på ett enkelt sätt förändra i våtutrymmen. Genom att bygga upp ett nytt golv bestående av kvadratiska plattor 60×60 cm med våtrums beläggning som fogförseglas.

Under detta golv lägges de flexibla avlopps rören Idealisk för butiker, storkök och laboratorier. Systemet innefattar även ett flertal tillbehör, bl.a. golvbrunnar, direktavlopp, uppsamlingsenheter, sarger, ramper, m.m.

Referenser: Smitskyddsinstitutet, SL, KF, Bingo m.fl