Städa & lägga

Städa & lägga textilgolv

Knuten som påminner dig om att textilgolv ska underhållas. Shaw tål ångtvätt!

Med ångtvätt blir textilgolv riktigt rena. Alla golv måste hållas efter. Inte bara av hygieniska och estetiska skäl, utan också för att de ska hålla. Rätt skött kan ett textilgolv leva mycket länge.

Nedsmutsningen och slitaget på textilgolven minskar om man planerar området runt en entré rätt. Börja med en rejäl avtorkningszon på ett skrapgaller eller liknande utanför ytterdörren. Följ upp med gummilameller för att skrapa av rester av grus och slask. Avsluta med en torkzon som suger åt sig väta.

Vad gäller det dagliga underhållet, så rekommenderas borstvalsdammsugning för att få upp grus och annan smuts som dels lortar ned men också sliter på textilgolvet. 1-2 gånger per år kan lokalerna hetvattentvättas. Shaws texilgolv klarar ångtvätt med bibehållen kvalitet. Så kallade pulvermetoder kan också användas i samband med den dagliga skötseln. Mer information om hur Shaws textilgolv underhålls, finns att få via följande länk:

Städanvisningar

Ladda hem anvisningar för att lägga Shaw