Tate ® lanserar aktiva kylbafflar i golv för energieffektivt inomhus klimat

Tate ® lanserar aktiva kylbafflar i golv för energieffektivt inomhus klimat

Kombinera fördelarna med golvvärme luftdistribution och vatten värme och kyla

Tate ®, lanserar Aktiva kylbafflar i golv, en energieffektiv fasadlösning för värme och kyla som kombinerar fördelarna med golvvärme luft distribution med effektivitetsvinsterna av vatten uppvärmning och kylning. I en kylbaffel, vattenledningar passerar kylt och varmt vatten genom en värmeväxlare, som sedan kan värma eller kyla luften levereras till en plats. Tate nya golv Aktiva kylbafflar ge energibesparingar och kapacitet en överliggande kylbaffel samtidigt som man undviker många av de farhågor, inklusive skador från läckande vattenledningar och latenta belastningar som producerar kondens. Bafflarna få kylt vatten under golvet för att kyla luften direkt vid fasaden av en byggnad, där värme förlust och värmeökning kan avsevärt påverka energianvändningen. De Aktiva kylbafflar eliminera behovet för kanalisation för att leverera luft till fasaden, vilket gör att möbler och partitioner som ska placeras fritt i byggnaden utan oro för underhåll tillgång till utrustning. De Aktiva kylbafflar förbättra också värmeeffekt. Placerad direkt under fönstren fångas kallraset, när kalla luften faller, värmer den och levererar den uppvärmda luften till utrymmet, spara energi och ger ökad värme prestanda. Estetiskt, ger de Aktiva kylbafflar golvet minska mängden synliga don inom fasad zonen och skapa et renare utseende. Genom att använda lösa eller kontinuerliga linjära galler längs byggnadens omkrets, integreras kylbafflar i utformningen av utrymmet, samtidigt som utökat dagsljus och tillgång till fasaden vanligtvis förknippas med golvvärme luftfördelning. Tate erbjuder tre produktalternativ av Aktiva kylbafflar i golv:

Den 2-rör modellen ingår leverans och returvattnet anslutningar placerade på motsatta ändar av kylbaffeln, så varmt och kylt vatten växelvis passera, beroende på att bygga krav och kontroller operatör.
Det 4-rör-modellen har två utbud och två tur-anslutningar vatten, samtidigt går varmt och kylt vatten genom separata spolar för att möta olika byggnader krav som helst.
Den 2-rör med elvärme modellen använder elvärme i omkrets, när varmt vatten är otillgänglig eller oekonomiskt. Kylt vatten kan passera genom spolarna att uppfylla alla kylbehov, medan den elektriska värmebatteriet kan aktiveras för att uppfylla alla värmebehov. Tate erbjuder också ett sortiment av galler tillbehör som komplement i golv Aktiva kylbafflar, inklusive sammanhängande avslutningspluggar galler, kontinuerliga hörn grill kit och kontinuerliga slut kit.
För mer information om Tate nya In-golv Aktiva kylbafflar, besök