Ny EcoCore ™ värmeväxlande platta från Tate ® energieffektiv kyl och värme lösning för fasaden

Ny EcoCore ™ värmeväxlande platta från Tate ® energieffektiv kyl och värme lösning för fasaden

Tate s EcoCore värmeväxlande platta innehåller de senaste framstegen inom mikro-inkapslade fasväxlingsmaterial att minska inomhus variationer luftens temperatur och spara energi. Under sol belastningen på dagen är det fasväxlingsmaterialet inbäddat i svetsat panelen utformad för att smälta och absorbera energi -. Energi som annars skulle reflekteras tillbaka in i rummet som värme eller överföras till luftströmmen Denna lagrade energin kan hållas inom plattan tills kalla luften på natten gör det fasomvandlande materialet stelna och släppa den absorberade värmen tillbaka in i utrymmet. Att lagra energi på detta sätt ger en mer stabil och bekväm miljö under dagen samtidigt som man minskar krav på värme, ventilation och luftkonditionering och minska energikostnaderna. De mikro-inkapslade fasväxlingsmaterial i EcoCore plattor är konstruerade för att byta från fast till flytande vid 24 grader Celsius. När detta inträffar kan varje platta absorbera mer än 332 K/W. Detta innebär att i en 10 000 kvadratmeter anläggning använder 2400 EcoCore plattor, så kan mycket som 1,5 timmar solenergi belastning flyttas till off peak hours. Den EcoCore upphöjda golvplatta erbjuder en säker lösning för att tillämpa phase change material i en byggnad. Genom inbäddning av materialet i cementen och sedan helt inkapsla den i en svetsad stål skal är materialet skyddas från den yttre miljön. EcoCore värmeväxlande platta är konstruerade för användning i kontorsbyggnader för att minska energiförbrukningen och stödjer hållbarhets mål. De är särskilt användbara som en energieffektiv omkrets värme och kyla lösning.