• textilgolv dye lab

Installationsgolv, ställverksgolv och nätverksgolv

Tretum din rådgivare och leverantör av, snyggt förpackade modulära installationer.
Att bygga på ett modernt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt är framtiden idag.


Upphöjda golv

Textilgolv

Installationer

Flexibilitet & Miljö

Startsida
Naturskyddsföreningen skriver om Tretums mattor i den nya boken “Den flamsäkra katten” som handlar om kemikalierna i vår vardag.

Dynamisk lösning

Startsida grön ruta
Att bygga på ett modernt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt är framtiden idag